5.9.2020, 10:00
Sportovní klub Vlaška

Přihláška online je možná do 22. 09. 2020 včetně platby startovného.
Startovné při registraci online: dospělí 300,– Kč
Platba startovného bankovním převodem na účet číslo 35–7524070247/0100
Variabilní symbol 999
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

Bookings no longer allowed on this date.