Přihláška na Stomatologický běh 2020

18.4.2020, 14:00
Sportovní klub Vlaška

Přihláška online je možná do 04. 04. 2020 včetně platby startovného.
Startovné při registraci online: dospělí 100,– Kč, děti 50,– Kč
Platba startovného bankovním převodem na účet číslo 35–7524070247/0100
Variabilní symbol 999
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.

Keep this field blank:
Jméno:
Příjmení:
E-Mail:
Město:
Pohlaví:
Rok narození:
Kategorie:
Tým: